028.3832.9966

Tư vấn điện thoại

phì đại tuyến tiền liệt là

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.