028.3832.9966

Tư vấn điện thoại

hẹp-bao-quy-đầu-ở-nam-giới

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.