028.3832.9966

Tư vấn điện thoại

FINAL-NGUYÊN-NHÂN-GÂY-RA-RỐI-LOẠN-KINH-NGUYỆT

nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.