028.3832.9966

Tư vấn điện thoại

mối-nguy-từ-ứ-dịch-vùng-chậu

viêm vùng chậu

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.