028.3832.9966

da khoa ha do

Tư vấn điện thoại

HUYET-TRANG-RA-NHIEU

HUYẾT TRẮNG RA NHIỀU

(*)Lưu ý: Hiệu quả việc hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

ĐẶT LỊCH KHÁM ONLINE