028.3832.9966

da khoa ha do

Tư vấn điện thoại

Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế Thành phố sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2017

Triển khai quy định của Chính Phủ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc định hướng xây dựng thành phố thông minh và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính của của ngành y tế thành phố, TP.HCM đã xúc tiến xây dựng Cổng thông tin điện tử của ngành y tế thành phố.

Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng cổng thông tin, kể từ đầu tháng 12/2016, Cổng TTĐT ngành y tế thành phố (http://medinet.gov.vn) sẽ được vận hành song hành với trang tin điện tử cũ của (http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/), các các văn bản hành chánh và trao đổi thông tin giữa SYT và các đơn vị trực thuộc cũng được song hành cả trên cổng thông tin điện tử và theo cách thức cũ (đăng tin trên trang tin điện tử cũ, chuyển thư mời / thông báo qua hộp thư điện tử, …), nhưng bắt đầu từ ngày 1/1/2017 toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin giữa và các đơn vị trực thuộc chỉ sử dụng qua cổng thông tin điện tử của ngành y tế Thành phố.

Giao diện trang Cổng thông tin điện tử ngành y tế thành phố.

 

  Cổng thông tin điện tử của ngành y tế thành phố được xây dựng tuân thủ theo nguyên lý chung:

     – Tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của mỗi phòng ban, đơn vị trực thuộc;

     – Người sử dụng nhanh chóng truy xuất đến những thông tin cần xem: thông tin và các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; các dịch vụ xử lý nghiệp vụ của ngành,…

     – Tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin;

     – Người sử dụng không cần hiểu biết về kỹ thuật có thể tạo lập được nội dung, kiểm soát được các truy xuất đến từng nội dung để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy cập được;

     – Các Website mức dưới cũng có thể dùng lại tin tức của , hoặc chuyển trực tiếp nội dung tới người đọc, website khác với đường dẫn ngược lại;

     – Người quản trị có thể định nghĩa nhóm người dùng, quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau.

    – Tích hợp với các ứng dụng, kênh dịch vụ khác như: Email, Forum, SMS, …

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của Ngành Y tế Thành phố còn được tích hợp các trang thông tin cần thiết cho các cơ sở như: liên thông văn bản, kho phác đồ điều trị, cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh, hướng dẫn các thủ tục hành chính công,…

Sau 3 tháng xây dựng, đến nay Cổng TTĐT ngành y tế thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1, với hệ thống các trang tin của Sở và các phòng ban chức năng, sẵn sàng tích hợp và xây dựng trang tin điện tử của các đơn vị trực thuộc. SYT cũng đã tổ chức được 02 lớp tập huấn cho tất cả lãnh đạo các phòng ban SYT vào các ngày 22/11/2016 và 24/11/2016.

Tập huấn sử dụng “Cổng thông tin điện tử” cho các lãnh đạo các phòng chức năng của  ngày 24/11/2016.

Với Cổng thông tin điện tử, lần đầu tiên mỗi phòng chức năng của đã xây dựng và triển khai hoạt động trang thông tin điện tử của từng lĩnh vực được phân công, trong đó bên cạnh những thông tin mới thuộc lĩnh vực phòng phụ trách, mỗi trang thông tin của các phòng chức năng đều có mục kết quả giải quyết thủ tục hành chánh, câu hỏi thường gặp,… giúp cho người dân và các cơ sở kịp thời có thông tin.

Trang thông tin điện tử của Phòng Nghiệp vụ Y – TP.HCM

 

Trang thông tin điện tử của Phòng Kế hoạch – Tài chính – TP.HCM

Giai đoạn 2, SYT sẽ triển khai đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. Đồng thời  tích hợp một số tiện ích khác để từng bước xây dựng ngành y tế thông minh theo đúng định hướng của UBND thành phố đã chỉ đạo, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2017.

Thông báo, thư mời, lịch làm việc của sẽ đến ngay các cơ sở ngay khi thông tin được đưa lên cổng thông tin điện tử của ngành y tế thành phố.

Được biết vào ngày 01/01/2017, sẽ chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử của Ngành Y tế Thành phố, tại địa chỉ truy cập: http://medinet.gov.vn/, các đơn vị trực thuộc (bệnh viện, trung tâm, chi cục, phòng y tế, trạm y tế, phòng khám, ….) có nhiệm vụ chủ động trực tiếp đăng nhập vào Cổng TTĐT ngành y tế thành phố để xem hoặc tải thư mời / thông báo của SYT, …

Phòng Khám Trung Tâm Y Tế Hà Đô theo TP. Hồ Chí Minh
Nguồn tin theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/cong-thong-tin-dien-tu-nganh-y-te-thanh-pho-se-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-ke-t-c1780-429.aspx

(*)Lưu ý: Hiệu quả việc hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

ĐẶT LỊCH KHÁM ONLINE