028.3832.9966

Tư vấn điện thoại

u xơ tuyến tiền liệt

(*)Lưu ý: Hiệu quả điều trị tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.